Συνέντευξη: Mora, 8′ και 34”

Οι MORA σχηματίστηκαν στην Αθήνα στις αρχές του 2007 από τον Cinuk (Παναγιώτη) και τον Ad Ventus (Αλέξανδρο). Ο βασικός σκοπός της μπάντας ήταν να δημιουργήσει μία παρέα από μέλη τα οποία όχι μόνο θα ήταν μουσι... Περισσότερα...