Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες, αποστολές δελτίων τύπου, cd – demo – promo, και για επικοινωνία με το τμήμα διαφήμισης, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Τα συγκροτήματα που θέλουν να στείλουν την δουλειά τους προς ακρόαση, παρακαλούμε να μας στέλνουν το είδος που παίζουν και κάποιο link τους.