Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες, αποστολές δελτίων τύπου, cd – demo – promo, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Τα συγκροτήματα που θέλουν να στείλουν την δουλειά τους προς ακρόαση, παρακαλούμε να μας στέλνουν το είδος που παίζουν και κάποιο link τους.