Ενδελέχεια

ενδελέχεια(η)ους. η ιδιότητα του ενδελεχούς, συνέχεια,διάρκεια //(μτφ.) επιμέλεια, συνεχής φροντίδα, (μερικές φορές ,η λ.χρησιμοποιείται λανθασμένα α... Περισσότερα...