[Νέα κυκλοφορία – https://youtu.be/0GJtmtScRvE]

τεφλόν [mail / facebook / bandcamp / soundcloud / youtube]
τίτλος: κομμάτια από τα ερείπια
κυκλοφορία: Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017
format: δίσκος βινυλίου
label: ανεξάρτητη κυκλοφορια
genre: rock / post rock / alternative rock

preorder: https://tfln.bandcamp.com/album/–3

στίχοι/μουσική: τεφλόν
ηχογραφήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 στο στούντιο του συγκροτήματος από τον Μανώλη Αγγελάκη
επιπλέον ηχογραφήσεις και μίξη: Μανώλης Αγγελάκης
mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος (sweetspot productions)
δημιουργικό: Komodo Design Studio, Ηλιάνα Γαλαζούλα, τεφλόν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου δίσκον βινυλίου γεγραμμένον ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά, 5-2 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ· τίς ἄξιός ἐστιν ἀνοῖξαι τὸν δίσκον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; 5-3 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὔτε ἐπὶ τῆς γῆς οὔτε ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸν δίσκον οὔτε ἀκούειν αὐτό. 5-4 καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολύ, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸν δίσκον οὔτε ἀκούειν αὐτό. 5-5 […] 5-6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον κέρατα ἕξ καὶ ὀφθαλμοὺς ἕξ, ἅ εἰσι τὰ ἕξ ᾄσματα τοῦ δεύτερου δίσκου των τεφλών 5-7 καὶ ἦλθε καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 5-8 καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ βινύλιον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ πέντε πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν, πιάνο, μπάσο καὶ τύμπανα χρυσᾶ, αἵ εἱσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων· 5-9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ακούω το θόρυβο της πόλης, 5-10 μες στη βοή αθόρυβα λείπεις. 5-11 καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων, 5-12 λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ· οι εφιάλτες μου δεν κρύβονται στον ύπνο, γυρνάνε στις οθόνες πριν το δείπνο. 5-13 σ ́έναν ύπνο χωρίς όνειρα να κλέβεις κομμάτια απ’ τα ερείπια, να χτίσεις κάτι καινούργιο, ἤκουσα λέγοντας· ξετυλίγω δρόμους μ’ένα άδειο χέρι, εφευρίσκω πόλεις που δεν έχει ο χάρτης. 5-14 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον, βουβές σειρήνες αντηχούν, ξεκούρδιστες αντανακλούν ἀμήν· καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν.

tracklist
Α1. φρέον
Α2. αθόρυβα να λείπεις
Α3. ακρογιάλι

Β1. σε ένα κόσμο απαλό
Β2. άδειο χέρι
Β3. πόλεμος