Νέα κυκλοφορία δίσκου: Πρόσωπα Διπλά – Φάνης Διαθεσόπουλος

. . «Πρόσωπα Διπλά», γιατί όλοι μας είμαστε διπλά πρόσωπα. Γιατί τόσα, και κάποιες φορές  περισσότερα, χρειάζεται να φοράμε  στην καθημερινότητα, τη δουλειά, τις σχέσεις . . Σε όλους τους ρόλους που συγκρ... Περισσότερα...