Άγγελος Γεωργιόπουλος: 665 ηµέρες και µία… ζωή Metal

Ένα βιβλίο για το Σύµπαν της Metal µουσικής Μια «εγκυκλοπαίδεια» για ένα µεγάλο µουσικό κίνηµα Εις το όνοµα του Metal…   Μια ανθολογία στην υπηρεσία της Metal µουσικής. Ένα βιβλίο γραµµένο µέσα... Περισσότερα...